Page 1 of 1

Głupie pytanie

Posted: Mon Oct 29, 2018 9:58 am
by Instasible
Powie mi ktoś jak rozłącza się te linki (chyba węzły) jak chce przebudować ?

Re: Głupie pytanie

Posted: Mon Oct 29, 2018 7:55 pm
by Luminaar
Instasible wrote:Powie mi ktoś jak rozłącza się te linki (chyba węzły) jak chce przebudować ?
You can remove links one at a time from the main network screen, by tapping and holding on one of the nodes, and dragging it to the node you wish to disconnect from.

If you want to redesign your entire network, you can do so via "Rebuild Mode". To access this mode, select the "Build" button in the bottom right corner, and then press the "Rebuild" button that appears in the top left corner.

Rebuild Mode lets you detach nodes individually (or all at once for a fresh start if you wish), and move them around at will. The Save button at the bottom of the screen will highlight when you have an eligible network, so feel free to experiment!

------

Tłumaczenie przez Google - przepraszam, jeśli jest okropne!

Możesz usuwać pojedyncze linki z głównego ekranu sieci, dotykając i przytrzymując jeden z węzłów i przeciągając go do węzła, z którego chcesz się rozłączyć.

Jeśli chcesz przeprojektować całą sieć, możesz to zrobić poprzez "Tryb odbudowy". Aby uzyskać dostęp do tego trybu, wybierz przycisk "Utwórz" w prawym dolnym rogu, a następnie naciśnij przycisk "Przebuduj", który pojawi się w lewym górnym rogu.

Tryb odbudowy pozwala odłączyć poszczególne węzły (lub wszystkie naraz, aby rozpocząć nowy start, jeśli chcesz) i przenosić je do woli. Przycisk Zapisz u dołu ekranu podświetli się, gdy masz odpowiednią sieć, więc możesz eksperymentować!